در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی به نکاتی پیرامون چگونگی و نحوه ی نصب رک زیمنس می پردازیم.
هنگام نصب رک های زیمنس S7-400 ، توجه به نکات زیرضروری است:
نکات نصب و اتصال رک S۷-۴۰۰ زیمنس
-قفسه را به صورت افقی نصب کنید.
-حداقل باید 5 سانتی متر فاصله بین دندانه دار و مجرا باشد (برای خنک سازی)
-حداقل باید 10 سانتی متر فاصله بین دو رک باشد.

در هنگام استفاده از پوشش پایه قفسه را باز نکنید (برای جلوگیری از ورود گرد و غبار)
-به راحتی رک را زمین بزنید.

دیدگاه بگذارید