کارت دیجیتال بدون تنظیمات ویژه به PLC قابل شناسایی است ، فقط ورودی و خروجی باید به درستی شماره گذاری شود. برای همه PLC های سری S ، مانند 14SS2 ، 28SV2 ، 12SE و غیره به همین دلیل ، برای اولین کارت دیجیتال ، شماره خروجی از Y20 به Y27 است ، کارت بعدی از Y30 به Y37 است و به همین ترتیب از 40 ، 50 ، 60 ، 70 ، 100 ، 110 و غیره و ورودی X از Y20 به Y27 به همین ترتیب است X20 تا X27 و غیره شماره گذاری شده اند.
چگونه کارت دیجیتال به PLC بشناسانیم؟
کارتهای آنالوگ اضافه شده از سمت راست از 0 تا K7 و از K100 به K107 از سمت چپ شماره گذاری می شوند. اطلاعات بیشتر در مورد کارت آنالوگ را می توانید از زیر بارگیری کنید.

دیدگاه بگذارید