در این بخش از مقالات آموزشی می خواهیم چگونگی ذخره سازی اطلاعات و سپس بازیابی آن ها در برنامه ی متلب را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر می خواهید همه تغییرات را در فضای کار ذخیره کنید ، از دستور ذخیره استفاده کنید:

>> امن است

ذخیره در: matlab.mat

 

 

او خیره شد. اطلاعات موجود در این فایل matlab.mat این دستور ، اطلاعات را می توانید در زیر بارگیری کنید

 

>> اوتا
بارگیری: matlab.mat

 

در صورت لزوم ، خودتان می توانید نام فایل را مشخص کنید

دستورالعمل های زیر را بارگیری کنید:

اگر می خواهید فقط تغییرات را ذخیره کنید ، نام فایل را به آنها بگویید:

اگر می خواهید تعدادی از متغیرها را از آنچه به خاطر می آورید حذف کنید ، فقط آنها را نام ببرید
پاک کردن نرم افزار:

>> o ai

تغییرات شما عبارتند از:

a f i t w

ans m p v

>> kilia a f

>> o ai

تغییرات شما عبارتند از:

ans n t w

m p v

 

 

اگر بعد از آن بدون ذکر نام متغیر از دستور صریح استفاده کنید ، همه تغییرات از حافظه پاک می شوند.

توجه داشته باشید که ذخیره دستورالعمل های ذخیره داده در قالب باینری مطابق شکل بالا است و شما فقط می توانید این داده ها را در محیط MATLA بازیابی کنید. در این حالت ، انواع با همان نام ذخیره شده آورده می شوند. در مواردی که نیاز به بازیابی اطلاعات در محیط های دیگر دارید ، باید تبدیل را مانند Alexa ذخیره کنید

 

>> نام t -ascii را ذخیره کنید

>> روشن

>> نام بارگذاری

>> o ai

تغییرات شما عبارتند از:

نام

 

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، هنگام بازیابی پرونده ، تغییر نام همان نام پرونده خواهد بود. همچنین ، هیچ نظمی برای پرونده الکسا وجود ندارد ، مگر اینکه سفارش را در پرونده پسوند تعیین کنید.

دیدگاه بگذارید