در این بخش از مقالات آموزشی ، منوی گزینه wizard را از منوی File معرفی خواهیم کرد.

در این جلسه نحوه وارد کردن و ویرایش گزینه 3 D. و نحوه استفاده از آن و کار در خدمت شما را توضیح خواهیم داد. مطابق شکل زیر این گزینه را از فهرست جادوگر انتخاب کنید:
سپس برای نمایش پنجره خوش آمدگویی روی Next کلیک کنید ، ما از توضیحات صرف نظر خواهیم کرد زیرا این پنجره برای ما مهم نیست ، روی دکمه Next کلیک کنید:
اکنون وارد پنجره ای می شویم که باید فایل سه بعدی مورد نظر خود را انتخاب کنیم:
پس از کلیک روی دکمه مرور ، پنجره ها باز می شوند تا مکان و پرونده مورد نظر را مانند تصویر زیر انتخاب و جستجو کنید:

دیدگاه بگذارید