یکی از قابلیت‌های نرم افزار متلب، ساخت پنجره هایی به شکل برنامه‌های کاربردی (applications) می‌باشد که به عنوان یک واسط کاربری گرافیکی (Graphical User Interface) به کار می‌روند. در ادامه با نحوه کار GUI در متلب، آشنا می‌شویم.
GUI نوعی رابط تصویری برای برنامه است که نمونه خوب آن می‌تواند با فراهم کردن شکل و صورتی ثابت برای برنامه و همچنین با کنترلگرهای آشنا مثل menu و silders و … استفاده از برنامه را آسانتر کند.رابط گرافیکی باید رفتاری قابل فهم قابل پیش بینی داشته باشد.

دیدگاه بگذارید