اگر به دنبال تکنیک های طراحی لوگو هستید شناخت لوگوهای ترند و مشهور هر سال به شما در این راه کمک خواهد کرد. در این مقاله از مقالات آموزش طراحی لوگو ما به معرفی لوگوهای ترند سال 2021 خواهیم پرداخت. این گزارش با تجزیه و تحلیل دقیق بیش از 380،000 لوگو از 19 سال گذشته ، با انتخاب علائمی که به روندهای نوظهور امسال کمک می کنند ، تهیه شده است. نتایج و ایده ها در زیر است.

 

https://maktabtv.com/Courses/logo-design/

“این گزارش یادداشتی در مورد ساخت لوگو است و به عنوان بهترین راهنمای عملی در نظر گرفته نشده است. روندها مسیرهایی هستند که با گذشت زمان تکامل و تغییر می یابند ، و مد جدیدی نیستند. از ایده های اینجا استفاده کنید تا مهارت های طراحی خود را به مرحله بعدی برسانید. سطح را حفظ کرده و مسیر را به تکرار بعدی ادامه دهید. این یک گزارش روند ، یک گزارش محبوب نیست. ” با ادامه خواندن این مقاله آموزش طراحی لوگو ،‌لوگوهای ترند را خواهید شناخت.

همانطور که در سایت justcreative گفته شده است گزارش های روند طراحی لوگو قبلی به شرح زیر است.
Logo Lounge: 2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 ، 2015 ، 2014 ، 2013 ، 2012
در Just Creative: 2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009

لوگو های ترند سال 2021 چیست؟

 • Little Stars
 • Off Path
 • Spliced Fragments
 • DIY Electric Tape
 • Symmetrical Flip
 • Icon Layering
 • Quadrants
 • Half Circle Chains
 • Variable Shifting
 • Droplet Merger
 • Ringed Circle
 • Swinging
 • Shape Text Fill
 • Etched
 • Pointed Rods

دیدگاه بگذارید