نرم افزار EMTP-RV که قبلاً با نام EMTPWorks شناخته می شد ، یکی از کارآمدترین برنامه ها برای تجزیه و تحلیل پیشرفته و شبیه سازی گذرا بودن سیستم قدرت است. نسخه بهبود یافته جدید نرم افزار EMTP EMTP-RV نامیده می شود ، جنبه های گرافیکی و سرعت برنامه به هیچ وجه قابل مقایسه با نسخه های قبلی نیست و همانطور که از نام انتخاب شده برای این نسخه انتظار می رود ، این نسخه نرم افزار همانطور که کاملاً دوباره طراحی شده است ، اکنون ثابت شده است بیش از 5000 خطای نسخه های قبلی. نرم افزار EMTP-RV قادر به شبیه سازی گذرا با دقت بسیار بالا است.

حجم: 1.9 مگابایت

دیدگاه بگذارید