جعبه ابزار Matlab یک بسته نرم افزاری اضافی (جعبه ابزار) برای نرم افزار Matlab است. این نرم افزار توابع قدرتمندی را برای محاسبات الکتریکی (به ویژه در زمینه سیستم های قدرت) در اختیار نرم افزار قرار می دهد و در آخر می توانید شبکه برق را به طور دقیق شبیه سازی کنید. یک مزیت بزرگ این افزونه منبع باز این است که می توان آن را سفارشی کرد تا کاربران بتوانند شبکه مورد نظر را شخصی سازی کنند.
جعبه ابزار چه کاری می تواند انجام دهد

1 پخش بار را انجام دهید

۲. پخش بار بهینه را انجام دهید

3 در مسیر نیروگاه

4 مدل سازی شبکه

5. مدل سازی DC

6 پخش کننده AC

7 امکان تغییر خط

8 تعقیب

9 پیش بینی شبکه

10 و همچنین…

ویژگی های دیگر

-قابل اجرا در پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی در زمینه مهندسی برق
-با راهنمای جعبه ابزار استاندارد انگلیسی
-در تمام نسخه های نرم افزار MATLA اجرا کنید

دیدگاه بگذارید