خدمات آموزش و تست: MATLA روشهای مختلفی برای حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال از هر حساب و مدرک و درجه وجود دارد. ترسیم نمودار پیچیده عملکردی ، نقاط کم و زیاد و سایر نقاط روی نمودار ، حل تابع اصلی یا بهتر از طریق اشتقاق ، آسان است.

این فصل مسائل حسابی را در بر می گیرد. در این فصل ، ما درباره مفاهیم اساسی حساب مانند محدود کردن ارزیابی عملکرد و خواص محدود بحث می کنیم.

محاسبه محدودیت

MATLA با استفاده از تابع حد ، محدودیت یک تابع را محاسبه می کند.

مثال

حد تابع f(x) = (x^3 + 5)/(x^4 + 7) را وقتی X به صفر میل می کند را بدست آورید.

syms x
limit((x^3 + 5)/(x^4 + 7))

متلب عبارت بالا را بعد اجرا به صورت زیر نشان می دهد.

ans =
5/7

تابع حد در قلمورد توابع نمادین (symbolic) قرار دارد. برای معرفی متغیر های symbolic از تابع syms استفاده می کنیم. همچنین می توان حد یک تابع را وقتی متغیرش به صفر میل می کند محاسبه کرد. برای محاسبه lim x->a(f(x)) از دستور limit با آرگومان استفاده می کنیم. ابتدا عبارت را نوشته و سپس عبارت اینکه x به a میل می کند را می نویسیم.

برای مثال فرض کنیم، می خواهیم حد تابع f(x) = (x-3)/(x-1) را وقتی که x به 1میل می کند پیدا کنیم.

limit((x – 3)/(x-1),1)

متلب عبارت بالا را اجرا کرده و به صورت زیر نشان می دهد.

ans =

NaN

به مثال دیگر توجه کنید.

limit(x^2 + 5, 3)

متلب عبارت بالا را اجرا کرده و به صورت زیر نشان می دهد.

ans =

14

برای مشاهده مثال ها و دستورات دیگر بر روی آیکون زیر کلیک کنید.

حجم: 142 کیلوبایت

منبع: سایت تحلیل داده

دیدگاه بگذارید