در این بخش از مقالات آموزشی قصد داریم به چگونگی و روش شناساندن کارت دیجیتال به PLC بپردازیم.
برای شناسایی کارت دیجیتال به PLC ، تنظیمات خاصی لازم نیست ، فقط باید ورودی ها و خروجی ها به درستی شماره گذاری شوند. برای تمام PLC های سری S مانند 14SS2 ، 28SV2 ، 12SE و غیره برای این منظور ، برای اولین کارت دیجیتال ، شماره های خروجی از Y20 به Y27 ، کارت بعدی از Y30 به Y37 و غیره از 40 ، 50 ، 60 ، 70 ، 100 ، 110 و غیره و ورودی های X از X20 تا X27 و غیره به همین ترتیب شماره گذاری می شوند.
چگونه کارت دیجیتال به PLC بشناسانیم؟
کارتهای آنالوگ اضافه شده از سمت راست با شماره 0 تا K7 و از سمت چپ K100 تا K107 شماره گذاری می شوند. اطلاعات بیشتر در مورد کارتهای آنالوگ برای بارگیری در زیر موجود است.

دیدگاه بگذارید