سرویس آموزش و آزمایش : در متلب ، مقدار متغیرها معمولاً در ابتدای برنامه با علامت مساوی تنظیم می شود ، اما روش دیگری برای تعیین مقدار به متغیرها وجود دارد و همچنین می توانید مقدار را به متغیرهای بین کدهای برنامه مادر. برای این منظور از دستور input در MATLAB استفاده می شود. وقتی MATLAB به دستور input می رسد ، منتظر می ماند تا کاربر مقدار دلخواه آن متغیر را در پنجره فرمان وارد کند ، سپس وقتی کاربر دکمه Enter را از صفحه کلید فشار داد ، MATLAB مقدار وارد شده را به کاربر اختصاص داده و سپس اجرا می کند بقیه کد برنامه.

به کار بردن دستور input برای متغیرهای عددی:

نرم افزار متلب باید بداند که مقداری که توسط کاربر برای دستور input وارد خواهد شد، یک عدد است یا اینکه یک رشته (آرایه‌ای از کاراکترها) می‌باشد. به همین دلیل، دستور input به دو شیوه به کار می‌رود. اگر متغیر قرار است که یک عدد باشد، باید از دستور input به صورت معمولی استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

مثال:

A=input (‘please enter your number: ‘)

نتیجه:

در پنجره Command، عبارت: please enter your number نمایش داده خواهد شد. حال تن‌ها کافی است که مثلا عدد ۲ را وارد کنیم و سپس کلید enter از کیبورد را فشار دهیم. آنگاه نتیجه زیر نمایش داده خواهد شد:

بنابراین عدد ۲ را که وارد کرده ایم، به عنوان مقدار متغیر A. در نظر گرفته شده است.

دیدگاه بگذارید