در این بخش از مقالات آموزشی به بررسی پنجره های مهم در این برنامه خواهیم پرداخت. هر یک از این پنجره های ویژگی کاربردها و مزایای مختلفی دارد که گام به گام و در وقت و جلسات خود توضیح خواهیم داد.

پنجره 1: این پنجره که CAD نامیده می شود ، برای مشاهده و ویرایش محیط طراحی و پروژه در دو محیط 2D و 3D استفاده می شود.

پنجره 2: یک پنجره ویرایشگر برای وارد کردن مقادیر ، ابعاد و اندازه ها برای عناصر و موارد مختلف مورد بررسی استفاده می شود. این پنجره یکی از مهمترین پنجره های کاربردی این نرم افزار است.

پنجره 3: به این پنجره درختچه پروژه گفته می شود و دسترسی آسان و سریع به عناصری که معمولاً در طراحی شما استفاده می شوند را به شما می دهد.

دیدگاه بگذارید