LOGO مارکی از مینی PLC های زیمنس است که برای همه مهندسان صنعت آشناست. mini PLC های لوگو به طور گسترده ای در پروژه های کوچک و اتوماسیون مورد استفاده قرار می گیرند. سری جدید این مینی PLC ها با نام LOGO 8 دارای ورودی های دیجیتال و آنالوگ هستند. با ورود به بازار ، افزودن ویژگی های اتصال اترنت ، آرم LOGO دارای کارت های افزایش است که در صورت نیاز به پروژه می تواند به عنوان تعداد درآمد انتخاب شود.
نمونه مدارهای برق صنعتی با PLC LOGO

دیدگاه بگذارید