برای تحت پوشش قرار دادن پروژه های بزرگ ، برای داشتن نور لازم ، باید از برنامه Dialux یا سایر برنامه ها برای شبیه سازی نور محیط استفاده شود و پس از اتمام پروژه ، میزان نور محیط معمولاً توسط ناظر پروژه با یک متر لوکس بررسی می شود و از استانداردهای مربوطه برخوردار است. خواهد بود؛ بنابراین ، پیمانکاران پروژه های روشنایی قبل از اجرای پروژه برای اطمینان از صحت کار خود به شبیه سازی نیاز دارند ، اگرچه پروژه های کوچک ساختار نظارت دقیق ندارند ، اما استفاده از گفتگو در این پروژه ها نتیجه نهایی را بهبود می بخشد. خواهد بود.
نصب و معرفی نرم افزار دیالوکس

دیدگاه بگذارید