در این بخش از مجموعه مقالات آموزشی قصد داریم با نحوه ی یافتن نقاط صفر یک تابع در متلب آشنا شویم و مثالی را در این زمینه به شما نشان خواهیم داد.

به عنوان مثال: ما یک تابع cent داریم ، چگونه صفر امتیاز می گیریم؟ نقاطی را نشان می دهد که عرض هیستوگرام صفر باشد.

پاسخ: یک روش ساده می تواند استفاده از حلقه for و یک عبارت شرطی به شرح زیر باشد:

تعیین نقاط صفر تابع در Matlab بدون استفاده از توابع آماده
تعیین نقاط صفر تابع در Matlab بدون استفاده از توابع آماده
تعیین نقاط صفر تابع در Matlab بدون استفاده از توابع آماده

این یک روش بسیار آسان و راحت و بدون استفاده از توابع آماده MATLA است.

دیدگاه بگذارید