برای حل مدلهای جبری از توابع solve استفاده می شود. در ساده ترین شکل ، راه حل عمل بیان را در علامت های نقل قول قرار می دهد. به عنوان مثال ، فرض کنید می خواهیم x را پیدا کنیم که اصطلاح x-5 = 0 را در خود نگه می دارد.

راه حل (‘x-5 = 0’)

MATLA جمله فوق را تقویت کرده و پاسخ را همانطور که در زیر توضیح داده شده بازیابی می کند.
همانطور که در زیر ذکر شده است ، می توانیم برای پاسخ نامی نیز تعیین کنیم

MATLA جمله فوق را تقویت کرده و پاسخ را همانطور که در زیر توضیح داده شده بازیابی می کند.

همچنین نمی توان چیزی را در سمت راست گزاره نوشت.

راه حل (‘x-5’)

MATLA جمله بالا را تقویت می کند و پاسخ را همانطور که در زیر توضیح داده شده بازیابی می کند.

اگر این مقایسه حاوی چندین سیگنال باشد ، MATLA به پاسخ x نیاز دارد ، اگرچه روش های دیگر از این راه حل استفاده می کنند.

دیدگاه بگذارید