در این بخش از مقالات آموزشی قصد داریم تا در مورد کنترل توان اکتیو و راکتیو در نیروگاه و استفاده و شبیه سازی آن در برنامه ی متلب صحبت کنیم. پس تا انتها با ما همراه باشید.
استفاده گسترده از منابع انرژی تجدید پذیر به دلیل سازگاری با محیط زیست ، دسترسی و هزینه آنها. استفاده از انرژی باد در بسیاری از کشورهای جهان افزایش یافته است.

باد یکی از مهمترین منابع انرژی تجدیدپذیر است که مدتها ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. در شرایط فعلی ، به دلیل توجیه اقتصادی انرژی باد نسبت به سایر سطوح انرژی جدید ، ادی استفاده از انرژی باد را در نظر گرفته است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

به طور کلی ، توربین های بادی می توانند به انواع مولدهای سه فاز متصل شوند. امروزه ، نیاز به تولید جریان الکتریکی سازگار با شبکه توسط مبدلهای فرکانسی متصل به شبکه قابل حل است ، حتی اگر جریانها متناوب یا فرکانس مستقل (DC) باشند.

دیدگاه بگذارید