در بعضی موارد ، باید چندین بار یک بلوک کد را اجرا کنید. معمولاً عبارات به صورت متناوب اجرا می شوند. ابتدا عبارت اول را روی یک تابع اجرا کنید ، سپس دستور دوم را اجرا کنید …
زبان برنامه نویسی ساختارهای کنترلی متنوعی را فراهم می کند که امکان استفاده از مسیرهای اجرایی پیچیده را فراهم می کند.

حلقه ها به ما امکان می دهند که یک دستور یا گروهی از دستورات را در اکثر زبان های برنامه نویسی اجرا کنیم.

MATLA از حلقه های مختلفی برای کنترل حلقه ها استفاده می کند.

دستور حلقه فرمان

این دستور حلقه کنترل اجرا را از حالت توالی عادی تغییر می دهد. با اجرای مکرر ، تمام اشیا خودکار ایجاد شده در این محدوده از بین می روند. MATLA از دستورات کنترل پشتیبانی می کند.

دیدگاه بگذارید