در این بخش از مجموعه مقالات آموزشی قصد داریم به بررسی مختصر SMES و آشنایی با آن بپردازیم.

با ظهور فناوری ابررسانا ، کاربردهای مختلفی برای این پدیده فیزیکی پیشنهاد شده است. یکی از معروف ترین این برنامه ها SMES است.

در SMES ، انرژی در صفحه بزرگی از سیمهای القایی ساخته شده از ابررساناها ذخیره می شود. با توجه به عملکرد ابررسانایی سیم پیچ ، بازده متقاطع فرآیند ذخیره انرژی بالا در حدود 95٪ است.

دیدگاه بگذارید