آموزش و آزمایش اخبار مهندسی برق: PLC از اصطلاح “کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی” به معنی “کنترل کننده قابل برنامه ریزی” گرفته شده است. PLC یک نرم افزار کنترل کننده است که اطلاعات را به صورت باینری در ورودی می پذیرد و مطابق با برنامه ذخیره شده در حافظه خود پردازش می کند و نتیجه عملیات را از خروجی به صورت دستورات به گیرنده ها و مجریان دستورات می فرستد.

وظیفه PLC قبلا بر عھده مدارھای فرمان رله‌ای بود که استفاده از آنھا در محیط ھای صنعتی جدید منسوخ گردیده است. اولین اشکالی که در این مدارھا ظاھر می‌شود آن است که با افزایش تعداد رله ھا حجم و وزن مدار فرمان بسیار بزرگ شده، ھمچنین موجب افزایش قیمت آن می‌گردد. برای رفع این اشکال مدارھای فرمان الکترونیکی ساخته شد، ولی با وجود این ھنگامی که تغییری در روند یا عملکرد ماشین صورت می‌گیرد لازم است تغییرات بسیاری در سخت افزار سیستم کنترل داده شود.

 

دیدگاه بگذارید