نرم افزار EMTP-RV که قبلاً با نام EMTPWorks شناخته می شد ، یکی از کارآمدترین برنامه ها برای تجزیه و تحلیل پیشرفته و شبیه سازی گذرا بودن سیستم قدرت است. به عنوان پیگیری فیلم آموزشی ، به زبان فارسی در اختیار شما قرار می گیرد.

ویژگی های EMTP-RV:

– نمونه های بسیار متنوع موجود در این نسخه یکی دیگر از ویژگی های برجسته است.
– خروجی های برنامه با برنامه SCOPE VIEW قابل مشاهده است.
– خروجی نمودار را می توان به نرم افزار Autocad صادر کرد.
– خروجی های برنامه در قالب های مختلف را می توان به محیط های مختلف از جمله نرم افزار Matlab صادر کرد ، که کارایی این نسخه را نسبت به نسخه های دیگر بسیار افزایش می دهد. شبیه سازی را می توان به راحتی در محیط های مختلف پیوند داد.
– افزایش سرعت و بهبود رابط گرافیکی برنامه
– این نسخه از نرم افزار از رابط گرافیکی EMTP WORK استفاده می کند. این رابط گرافیکی نمودار یک خطی از NETWORK LIST را برای اجرا در برنامه اصلی ایجاد می کند.

دیدگاه بگذارید