در این بخش از مقالات آموزشی قصد داریم به آشنایی با چگونگی و نحوه ی عملکرد برنامه ی کنترلی پی ال سی بپردازیم.

این برنامه از وقفه های خارجی استفاده می کند. یعنی وقتی هر ورودی فعال می شود ، وقفه مختص آن ورودی فعال می شود.

به عنوان مثال ، X0 ، I001 (-) X1 ، I101 (-) X2 ، I201 (-) X3 ، I301) و … لازم به ذکر است که تعداد وقفه ها در هر نوع PLC کمی متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر ، به کتابچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

در این برنامه 2 وقفه I001 و I101 وجود دارد. اگر ورودی های X0 و X1 فعال باشند ، زیرروال های I001 و I101 اجرا می شوند.

اگر دما از حد مجاز فراتر رود ، ورودی X0 فعال می شود. در این حالت ، PLC اجرای برنامه اصلی را برای اجرای زیر برنامه I001 متوقف می کند. با اجرای این زیرروال ، خروجی اسپری Y0 و زنگ هشدار Y1 فعال می شوند.

پس از تکمیل این زیر برنامه ، PLC به اجرای برنامه اصلی باز می گردد.

اگر حالت به حالت عادی برگردد و دکمه تنظیم مجدد فشار داده شود ، ورودی X1 فعال می شود.

در این حالت ، PLC اجرای برنامه اصلی را برای اجرای زیر برنامه I101 متوقف می کند. با اجرای این زیرروال ، خروجی اسپری Y0 و زنگ هشدار Y1 غیرفعال می شوند.

پس از تکمیل این زیر برنامه ، PLC به اجرای برنامه اصلی باز می گردد.

طرزکار برنامه کنترلی PLC‌

دیدگاه بگذارید