بخش اتصال کوتاه ETAP صفحه مدار سه فاز ، خط به زمین ، خط به خط و همچنین خط به زمین و زمین را در شبکه برق شبیه سازی می کند. این نرم افزار اهمیت میزان فعلی کوتاه مدت و همچنین تأثیر هر موتور ، ژنراتور و شبکه بالادستی را بر روی سیستم نشان می دهد. این برنامه وظیفه خطا را بر اساس آخرین نسخه ANSI / IEEE و IEC در نظر می گیرد.

ابزار اتصال کوتاه ANSI / IEEE و ابزار اتصال کوتاه IEC به شما امکان می دهد اتصال کوتاه را بگیرید ، گزارش پروژه را باز کرده و مشاهده کنید و روش های نمایش را انتخاب کنید. با کمک تغییرات CESEARCH CASE ، می توانید یک پرونده تحقیقاتی جدید بسازید
حد مناسب را تنظیم کنید. در قسمت گزینه های نمایش ، با گزینه های موجود برای نمایش مقادیر و نتایج خاص سیستم به صورت یک خطی آشنا می شوید و نحوه سازگاری را می آموزید.

دیدگاه بگذارید