برخی دیگر از نرم افزارهای ارائه شده توسط زیمنس در خانواده شبیه سازی و برخی مکمل مرحله 7 را می توان به سه دسته تقسیم کرد: طراحی ، زمان اجرا و HMI ، که در زیر توضیح داده شده است:
استپ ۷ و خانواده‌ی آن
A۷ SCL: این یک زبان برنامه نویسی سطح بالا است که به زبان ST مشخص شده و مطابق با استاندارد IEC 11131-3 است و برای PLC های S7-300 ، S7-400 و C7 استفاده می شود. لازم به ذکر است که این نرم افزار در نسخه 7 حرفه ای مرحله 7 موجود است.

S7 HiGraph: برای کنترل پی در پی (می توانید اطلاعات بیشتری در مورد کنترل را در بخش “معرفی کنترل” بخوانید) به صورت گرافیکی با ابزار پیشرفته در PLC های S7-300 ، S7-400 و C7 استفاده می شود.

S7 GRAPH: این یک برنامه نویسی گرافیکی است که برای کنترل متوالی استفاده می شود ، مطابق با زبان SFC در IEC 11131-3 است و برای S7-300 ، S7-400 و C7 PLC استفاده می شود. این نرم افزار در مرحله 7 نسخه حرفه ای موجود است.

S7 PLCSIM: از نرم افزار شبیه ساز برای آزمایش برنامه زمانی که PLC در دسترس نیست استفاده می شود. این نرم افزار در مرحله 7 نسخه حرفه ای موجود است.

CFC: این نرم افزار برنامه نویسی با استفاده از تعدادی بلوک از پیش تعریف شده بصورت گرافیکی طراحی و اجرا شده است. این نرم افزار باید جداگانه تهیه شود و برای سیستم های S-300 ، S7-400 و F / H استفاده شود.

S7 PDIAG: ابزاری برای عیب یابی که برای PLC های S7-300 و S7-400 استفاده می شود. این نرم افزار در مرحله 7 نسخه حرفه ای موجود است.

TeleService: برای ارتباط با PLC از طریق خط تلفن استفاده می شود. وقتی PLC از طریق آداپتور مخصوص (TC) به مودم متصل شود. با استفاده از کامپیوتر از راه دور ، می توان آن را از هرجایی برنامه ریزی و رفع اشکال کرد.

DOCPRO: برای اسناد استفاده می شود. می توان از آن برای تهیه و چاپ کارت های هشدار و متن برنامه در قالب پس از استفاده و برنامه ریزی شده استفاده کرد.

Runtime Software:

Standard PID Control: ابزاری مفید برای طراحی کنترل کننده های PID که برای PLC های S7-300 ، S7-400 و C7 استفاده می شود.

کنترل فازی: برای شبه کنترل در نظر گرفته شده است و در مواردی استفاده می شود که شرح ریاضی فرآیند دشوار یا غیرممکن باشد. در برخی موارد ، ترکیب این روش با حلقه های pid نتایج بهینه ای برای مدیریت سیستم می دهد.

Modular PID Control: ابزاری که برای طراحی حلقه های کنترل پیچیده با توابع و بلوک های از قبل طراحی شده استفاده می شود.

سیستم عصبی: شبکه عصبی مورد استفاده در سیستم کنترل را می توان با این ابزار طراحی و آموزش داد.

PRODAVE MPI: برای رسیدگی به ترافیک داده ها در شبکه MPI بین سیستم های S7 ، M7 و C7 استفاده می شود.

SIMATIC ProTools: ابزار پیکربندی مورد استفاده برای سیستم های کنترل اپراتور و بخش نظارت بر c7.

SIMATIC Wincc: نرم افزار طراحی سیستم مانیتورینگ.

منبع: بانک مقالات مهندسی برق

دیدگاه بگذارید